logo

Kontakt

Lemminkäinen Polska Sp. z o.o.
ul. Marconich 11 lok. 3
02-954 Warszawa

Tel. (+48) 22 858 98 37
Fax (+48) 22 642 76 22

e-mail: imię.nazwisko@lemminkainen.com
www.lemminkainen.pl

 

Mika Leppänen
Dyrektor Zarządzający
E-mail: mika.leppanen@lemminkainen.comSąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000026503

NIP: 951-13-31-671
Regon: 011955450
Kapitał zakładowy: 1.500.000 PLN

cien dolny