logo

Kontakt

Lemminkäinen Polska Sp. z o.o.
ul. Marconich 11 lok. 3
02-954 Warszawa

Tel. (+48) 22 858 98 37
Fax (+48) 22 642 76 22

e-mail: imię.nazwisko@lemminkainen.com
www.lemminkainen.pl

Stora Enso Wood Products – Tartak, Murów

Inwestor: Stora Enso Wood Products Sp. z o.o.
Wartość kontraktu: nie może być ujawniona
Etap wykonawczy: 11/2014 - 03/2016

Opis projektu:

 • Generalne Wykonawstwo
 • Rozbudowa istniejącego zakładu składająca się z kompleksowego wykonania prac infrastrukturalnych na działce
 • Wyburzenia starych istniejących nawierzchni drogowych
 • Roboty ziemne i zasypki na terenie placów i pod nowymi budynkami
 • Zbiornik na wodę deszczową
 • Wszystkie drogi i place, wykonanie nawierzchni asfaltowych włącznie z podbudową i stabilizacją gruntu, powierzchnia utwardzona 7ha
 • Wykonanie zieleni na działce oraz ogrodzenia działki
 • Ściany akustyczne włącznie z palowaniem i robotami betonowymi
 • Ściana ogniowa żelbetowa
 • Sieci podziemne, na które składają się system kanalizacji deszczowej, rurociąg hydrantu p.poż., rurociągi wody i kanalizacji, rurociąg gazowy, a także ciepłociąg na potrzeby procesu
 • Instalacje elektryczne, na które składa się przełożenie istniejącego głównego kabla zasilającego, dostawa i instalacja nowego głównego transformatora, dostawa i instalacja głównego kabla zasilającego do budynku podstacji, oświetlenie terenu, wykonanie studzienek rewizyjnych i ułożenie rur osłonowych dla instalacji niskoprądowych

 

 • DSC_1881.JPG
 • DSC_1990.JPG
 • DSC_0044.JPG
 • DSC_0220.JPG
 • DSC_0262.JPG
 • DSC_0508.JPG
 • DSC_1021.JPG
 • DSC_1974.JPG
 • DSC_2282.JPG
cien dolny