logo

Kontakt

Lemminkäinen Polska Sp. z o.o.
ul. Marconich 11 lok. 3
02-954 Warszawa

Tel. (+48) 22 858 98 37
Fax (+48) 22 642 76 22

e-mail: imię.nazwisko@lemminkainen.com
www.lemminkainen.pl

Zarządzanie Projektem

Lemminkäinen Polska świadczy usługi zarządzania projektami poprzez modele Management Contracting (MC) i Construction Management (CM) w zakresie budownictwa inżynieryjnego i przemysłowego.

Zatrudniamy doświadczonych, wysoce wykwalifikowanych inżynierów i konsultantów.

Podczas etapu planowania projektu / etapu przedwykonawczego nasze usługi obejmują m.in.:

 • Wsparcie przy poszukiwaniu odpowiedniej działki;
 • Działania projektowe lub koordynacja projektowa (koncepcja, projekt budowlany);
 • Przygotowanie Raportu Środowiskowego jako część opracowania projektowego;
 • Uzyskanie, w imieniu Inwestora, wszystkich opinii i decyzji wymaganych do realizacji inwestycji, m.in. decyzja środowiskowa, warunki zabudowy, warunki techniczne przyłączenia mediów do działki, pozwolenie na budowę;
 • Optymalizacja rozwiązań projektowych (Value engineering);
 • Opracowanie harmonogramu;
 • Planowanie organizacji zespołu;
 • Przygotowanie budżetu inwestycji;
 • Pomoc w uzyskaniu / organizacji finansowania;
 • Przygotowanie do zakupu krytycznych pakietów robót;
 • Przygotowanie planu inwestycji / programu prac;
 • Raportowanie do Inwestora.

Podczas etapu wykonawczego wszystkie kluczowe działania są przeprowadzone przez zapewnienie następujących usług:

 • Planowanie inwestycji;
 • Zarządzanie placem budowy;
 • Zarządzanie harmonogramem;
 • Zarządzanie jakością;
 • Koordynacja i zarządzanie projektowaniem;
 • Realizacja zakupów i kontrola kosztów;
 • Administrowanie inwestycją i raportowanie do Inwestora;
 • Nadzór nad zagadnieniami BHP i środowiskowymi;
 • Zarządzanie ryzykiem;
 • Nadzorowanie inwestycji (usługi Inspektora Nadzoru zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym);
 • Przekazanie obiektu do eksploatacji;
 • Uzyskanie, w imieniu Inwestora, pozwolenia na użytkowanie obiektu.

 

cien dolny